2 αγγελίες με τα κριτήρια που έχετε επιλέξει 2 αγγελίες
Διαχείριση πολυκατοικιών
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ γραφείου, κυρία-ος, 25-40 ετών, ζητείται από εταιρεία κοινοχρήστων στην Αθήνα, για διαχείριση κοινοχρήστων πολυκατοικ...
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ
Η Getremed Ltd., εμπορική εταιρία ιατρικού εξοπλισμού και αναλωσίμων για νοσοκομεία και ιατρεία αναζητά ιατρικό επισκέπτη για σ...