1 αγγελίες με τα κριτήρια που έχετε επιλέξει 1 αγγελίες
Ταξινόμηση ανα
Εταιρία
COSMOS JOBS
Προσωπικό Εστιατορίων Γερμανία - Ολλανδία - Αυστρία
Από την COSMOS JOBS άμεσα ζητούνται για εργασία στο εξωτερικό, για ελληνικά εστιατόρια, έμπειρα και ανειδίκευτα άτομα για Γερμα...