1 αγγελίες με τα κριτήρια που έχετε επιλέξει 1 αγγελίες
Ταξινόμηση ανα
Ηλικία αγγελίας
10 ημέρες
Κατηγορίες
Ειδικότητες
Διάφορα Δημόσιος Τομέας
Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ «ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.»  Προκηρύσσεται η πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ...