3 αγγελίες με τα κριτήρια που έχετε επιλέξει 3 αγγελίες
Ταξινόμηση ανα
Ηλικία αγγελίας
10 ημέρες
Κατηγορίες
Ειδικότητες
Διάφορα Δημόσιος Τομέας
Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων
ΝΕΑ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ  Το Υπουργείο Πολιτισμού ανακοίνωσε την πρόσ...
Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Το Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών προκηρύσσει για το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών την ακόλουθη μία (1) θέση...
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ) προκηρύσσει την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή του Εθνικού Ασ...