13 αγγελίες με τα κριτήρια που έχετε επιλέξει
Ταξινόμηση ανα
Κατηγορίες
Ειδικότητες
Διάφορα Δημόσιος Τομέας
Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»
ΝΕΑ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΑΘΗΝΑ» Προκηρύσσεται η πλήρωση των παρακάτω θέσεων Ερευνητών ως εξής: - Μία (1) θέση Ερευνητή Β' με γνωστικό...
Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»
ΝΕΑ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΑΘΗΝΑ» Προκηρύσσεται η πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή του «ΑΘΗΝΑ» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας σ...
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
ΝΕΑ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Η Πρυτανεία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου γνωστοποιεί ότι θα χορηγηθεί το βραβείο «ΑΝΔΡΕΑ ΠΛΟΥ...
Συμβούλιο της Ευρώπης
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Προκηρύσσεται μία (1) θέση για απόσπαση στο Συμβούλιο της Ευρώπης Σύμφωνα με το υπ΄αριθμ.Φ.6602/ΑΣ330/21-...
Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ)
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΚΕΠΕ) Προκηρύσσεται την πλήρωση μίας (1) οργανικής θέσης Ερευνητή Β’ βαθμίδας κ...
Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., που εδρεύει στην Ανάβυσσο Αττικής, προκηρύσσει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με...
Ιδρυμα Τεχνολογίας και Ερευνας
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Προκηρύσσεται η πλήρωση θέσης του Διευθυντή της Κεντρικής Διεύθυνσης του Ιδρύματος Τεχνολογίας κ...
Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «Δήμητρα»
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ» Ο ΕΛΓΟ Δήμητρα ανακοίνωσε την πλήρωση δύο (2) θέσεων ερευνητικού προσωπικού βαθμίδας Γ...
Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «Δήμητρα»
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ» Ο ΕΛΓΟ Δήμητρα ανακοίνωσε την πλήρωση δύο (2) θέσεων ερευνητικού προσωπικού βαθμίδας Γ...
Ιδρυμα Μποδοσάκη
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ Το Ίδρυμα Μποδοσάκη προκηρύσσει Βραβεία για διακεκριμένους νέους Έλληνες επιστήμονες για το έτος 2021. Με τα Β...
Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Προκηρύσσεται ο διαγωνισμός κρατικών βραβείων συγγραφής θεατρικού έργου, για το 2020: 1. Κρατ...
Αριστοτέλειο Πανεπστήμιο Θεσσαλονίκης
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη χορήγηση - κατόπιν επιλογής από...
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισμό για τη βράβ...