18 αγγελίες με τα κριτήρια που έχετε επιλέξει 18 αγγελίες
Ταξινόμηση ανα
Κατηγορίες
Ειδικότητες
Διάφορα Δημόσιος Τομέας
Εθνικό Κέντρο Ερευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
ΝΕΑ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» Προκηρύσσεται η πλήρωση της θέσης του Διευθυντή του Εθνικού Κέντρου Έρευνα...
Ιδρυμα Τεχνολογίας και Ερευνας (ΙΤΕ) - Ινστιτούτο Πληροφορικής
ΝΕΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το Ιδρυμα Τεχνολογίας και Ερευνας (ΙΤΕ) - Ινστιτούτο Πληροφορική...
Ιδρυμα Τεχνολογίας και Ερευνας (ΙΤΕ) - Ινστιτούτο Αστροφυσικής
ΝΕΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΣ Το Ιδρυμα Τεχνολογίας και Ερευνας (ΙΤΕ) - Ινστιτούτο Αστροφυσική...
Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ
ΝΕΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, προκηρύσσει μία (1) θέση Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα Β' ή Γ' Βαθμ...
Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ
ΝΕΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, προκηρύσσει μία (1) θέση Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα Β' ή Γ' Βαθμ...
Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ
ΝΕΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, προκηρύσσει μία (1) θέση Ερευνητού Β' Βαθμίδας, στο Τμήμα Μικροβιολογ...
Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ
ΝΕΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, προκηρύσσει μία (1) θέση Ερευνητού Β' Βαθμίδας, στο Τμήμα Μικροβιολογ...
Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.
ΝΕΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Προκηρύσσεται η πρόσληψη ενός (1) ατόμουμε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισ...
Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «Δήμητρα»
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ»  Ο ΕΛΓΟ Δήμητρα προκηρύσσει την πλήρωση δύο (2) θέσεων ερευνητικού προσωπικού βαθμίδας...
Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ»
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ» Ο ΕΛΓΟ Δήμητρα προκηρύσσει την πλήρωση τριών(3) θέσεων ερευνητικού προσωπικού βαθμίδας...
Ιδρυμα Τεχνολογίας και Ερευνας (ΙΤΕ) Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ)
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΖΕΡ (ΙΗΔΛ) Το Ιδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) - ...
Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ε.Ε.
ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε. Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), ανακοινώνει την ...
Υπουργείο Αμυνας
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ  Το ΑΣΕΠ εξέδωσε προκήρυξη για διαγωνισμό που αφορά την πρόσληψη Μονίμων Αξιωματικών προς πλήρωση δεκα...
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ) προκηρύσσει την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή του Εθνικού Ασ...
Μητροπολιτικος Οργανισμός Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Το ?ιοικητικό Συμβούλιο του Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείω...
Ιδρυμα Μποδοσάκη
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ Το Ίδρυμα Μποδοσάκη προκηρύσσει Βραβεία για διακεκριμένους νέους Έλληνες επιστήμονες για το έτος 2021. Με τα Β...
Αριστοτέλειο Πανεπστήμιο Θεσσαλονίκης
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη χορήγηση - κατόπιν επιλογής από...
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισμό για τη βράβ...