35 αγγελίες με τα κριτήρια που έχετε επιλέξει
Ταξινόμηση ανα
Κατηγορίες
Ειδικότητες
Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Πολυτεχνείο Κρήτης
ΝΕΑ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Προκηρύσσεται μία (1) θέση ΔΕΠ, ως εξής: ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Αναπλη...
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών
ΝΕΑ
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Προκηρύσσεται η πλήρωση μίας (1) θέσης Καθηγητή, ως εξής: ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ...
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών
ΝΕΑ
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Προκηρύσσεται η πλήρωση μίας (1) θέσης Καθηγητή, ως εξής: ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ...
Σχολή Εθνικής Αμυνας
ΝΕΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Προκηρύσσεται η πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στη Σχο...
Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων
ΝΕΑ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ Προκηρύσσεται η πλήρωση επτά (7) θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) και τεσσάρων (4) θέ...
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
ΝΕΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις ΔΕΠ, ως εξής: ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜ...
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Προκηρύσσεται μία (1) θέση Καθηγητή ως εξής: ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤ...
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Προκηρύσσονται δύο (2) θέσεις Καθηγητών ως εξής: ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Ε...
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Προκηρύσσεται μία (1) θέση Καθηγητή ως εξής: ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤ...
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Προκηρύσσονται δύο (2) θέσεις Καθηγητών ως εξής: ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Ε...
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Προκηρύσσεται η πλήρωση της παρακάτω θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ως εξής: ΣΧΟΛΗ ΕΦΑ...
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Προκηρύσσεται η πλήρωση της παρακάτω θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ως εξής: ΣΧΟΛΗ ΕΦΑ...
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Προκηρύσσεται η πλήρωση της παρακάτω θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ως εξής: ΣΧΟΛΗ ΕΠΙ...
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Προκηρύσσεται η πλήρωση της παρακάτω θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ως εξής: ΣΧΟΛΗ ΕΠΙ...
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Προκηρύσσεται η πλήρωση της παρακάτω θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ως εξής: ΣΧΟΛΗ ΕΠΙ...
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις μελών ΔΕΠ: ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ - Μία (1) θέση στ...
Πανεπιστήμιο Πατρών
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Προκηρύσσεται η πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων Καθηγητών ως εξής: ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Τομέ...
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Προκηρύσσεται η παρακάτω θέση ΔΕΠ, ως εξής: ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩ...
Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Προκηρύσσεται η πλήρωση της παρακάτω θέσης μέλους Διδακτικ...
Πανεπιστήμιο Πατρών
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Προκηρύσσεται η πλήρωση των παρακάτω θέσεων Καθηγητών ως εξής: ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Τομέ...