24 αγγελίες με τα κριτήρια που έχετε επιλέξει 24 αγγελίες
Ταξινόμηση ανα
Κατηγορίες
Ειδικότητες
Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
ΝΕΑ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις Δ.Ε.Π. ως εξής: ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝ...
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
ΝΕΑ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις Δ.Ε.Π. ως εξής: ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛ...
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
ΝΕΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, προκηρύσσει θέσεις για την απασχόληση: Α) Ακαδημαϊκών υποτρόφων για το χειμερ...
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
ΝΕΑ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Προκηρύσσονται δύο (2) θέσεις Καθηγητών ως εξής: ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Ε...
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
ΝΕΑ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Προκηρύσσεται μία (1) θέση Καθηγητή ως εξής: ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ (Ακαδημίας...
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Η Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (ΣΑΤΜ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Εργαστήριο Γε...
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αποφάσισε την πρόσληψη διδασκόντων μ...
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Το Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αποφ...
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων Εργα...
Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ  Προκηρύσσεται η πλήρωση μίας θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), του λόγω εξέλιξης στην...
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  Προκηρύσσονται τέσσερις (4) θέσεις Καθηγητών ως εξής:  ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ  ΙΑ...
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  Προκηρύσσονται έξι (6) θέσεις Καθηγητών ως εξής:  ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ (Ακα...
Πανεπιστήμιο Πατρών
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ  Προκηρύσσεται η πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Καθηγητή ως εξής:  ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ  Παθ...
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Προκηρύσσονται τέσσερις (4) θέσεις Καθηγητών ως εξής: ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ (...
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Το Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου,...
Πανεπιστήμιο Κρήτης
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ  Προκηρύσσει η πλήρωση μίας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. ως εξής:  ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Τηλ. 2810/394762, email: medse...
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ  Προκηρύσσονται τρεις (3) θέσεις Καθηγητών ως εξής: ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τομέας Δομοστατικής -...
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Προκηρύσσεται μία (1) κενή θέση Καθηγητή, ως εξής:  ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ...
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  Προκηρύσσεται η παρακάτω θέση μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), κατόπιν αιτή...
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  Προκηρύσσεται η πλήρωση των παρακάτω θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ως ε...