4 αγγελίες με τα κριτήρια που έχετε επιλέξει 4 αγγελίες
Ταξινόμηση ανα
Κατηγορίες
Ειδικότητες
Υποτροφίες
Κληροδότημα Κρητσκη
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΚΡΗΤΣΚΗ  Σύμφωνα με απόφαση του γενικού γραμματέα του Υπ. Παιδείας, αποφασίστηκε η χορήγηση, με επιλογή, δύο (2) υπ...
Καθίδρυμα Αθανασίου Ματάλα του Λακεδαιμόνιου
ΚΑΘΙΔΡΥΜΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ ΤΟΥ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΥ  Το Διοικητικό Συμβούλιο του Καθιδρύματος Αθανασίου Ματάλα του Λακεδαιμόνιου προκη...
Κληροδότημα Μιχαήλ Ηλία Ψωμοστηθη
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΜΙΧΑΗΛ ΗΛΙΑ ΨΩΜΟΣΤΗΘΗ  Το κοινωφελές Ίδρυμα με την επωνυμία: «ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΜΙΧΑΗΛ ΗΛΙΑ ΨΩΜΟΣΤΗΘΗ» προκηρύσσει για το...
Αγγελοπούλειον Ιδρυμα
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ Προκηρύσσεται η χορήγηση υποτροφιών για προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές από το Αγγελ...