1 αγγελίες με τα κριτήρια που έχετε επιλέξει 1 αγγελίες
Φοιτητής/Απόφοιτος ΤΕΦΑΑ
ΦΟΙΤΗΤΗΣ ή απόφοιτος ΤΕΦΑΑ με ειδίκευση στην ιστιοπλοΐα για μόνιμη ημιαπασχόληση σε εξειδικευμένο κάταστημα/σχολή ολυμπιακού θα...