1 αγγελίες με τα κριτήρια που έχετε επιλέξει 1 αγγελίες
Ταξινόμηση ανα
Ηλικία αγγελίας
3 ημέρες
Κατηγορίες
Ειδικότητες
Τεχνικοί Η/Υ
Πτυχιούχοι ΑΕΙ - ΤΕΙ
ΝΕΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ πληροφορικής με έδρα το Περιστέρι, ζητεί πτυχιούχο ΑΕΙ - ΤΕΙ με γνώσεις Πληροφορικής - Αγγλικών, εγκαταστάσεις Hardwar...