4 αγγελίες με τα κριτήρια που έχετε επιλέξει 4 αγγελίες
ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ
ΝΕΑ
Τεχνικός Η/Υ- Μαρούσι  Η Ε-GATE,μία από τις πλέον αναπτυσσόμενες εταιρίες προϊόντων πληροφορικής και τεχνολογίας, ζητά να προσλ...
Τεχνικός Η/Υ
ΝΕΑ
Η εταιρία Sigma-Hellas με εδρα την Μεταμόρφωση αναζητά Έμπειρο  Τεχνικό στον τομέα των ηλεκτρονικών συσκευών και προϊόντων τεχν...
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ
ΝΕΑ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ με γνώση και εμπειρία σε iPhone, iPad, Mac καθώς και σε λοιπές μάρκες τηλεφώνων, tablets, PC  για επισκευές σε Hardwar...
Πτυχιούχοι ΑΕΙ - ΤΕΙ
ΝΕΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ πληροφορικής με έδρα το Περιστέρι, ζητεί πτυχιούχο ΑΕΙ - ΤΕΙ με γνώσεις Πληροφορικής - Αγγλικών, εγκαταστάσεις Hardwar...