2 αγγελίες με τα κριτήρια που έχετε επιλέξει
Ταξινόμηση ανα
Ειδικότητες
Διάφορες Επιχειρηματικές Δραστηριότητες
Μικροβιολογικό εργαστήριο
ΠΩΛΕΊΤΑΙ λόγω συνταξιοδότησης μικροβιολογικό εργαστήριο ως επιχείρηση (στεγάζεται σε μισθωμένο ακίνητο στο κέντρο της Αγίας Παρ...
Προσφέρετε υπηρεσίες ή αναζητάτε εργασία;
Για να καταχωρίσετε μια αγγελία στην ενότητα Εργασία, μπορείτε να καλέσετε το 210/9091300 και να δώσετε την αγγελία σας τηλεφων...