10 αγγελίες με τα κριτήρια που έχετε επιλέξει 10 αγγελίες
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ (βοηθοί, τεχνίτες) ζητούνται για απασχόληση από εταιρεία στη Βάρη στους παρακάτω τομείς: ύδρευση, αποχέτευση, κλιματ...
Τεχνίτης Υδραυλικός
ΤΕΧΝΙΤΗΣ Υδραυλικός με τουλάχιστον πενταετή εμπειρία σε κτιριακές εγκαταστάσεις. Με άδεια οδήγησης (Πτυχίο τεχνικής σχολής ή ΙΕ...
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
ΝΕΑ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ζητείται για μόνιμη απασχόληση σε τεχνικά έργα στο Πόρτο Χέλι και στις ευρύτερες περιοχές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν...
Υδραυλικός Ελληνας
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ Ελληνας, έως 35 ετών, ζητείται από τεχνική εταιρεία για συντηρήσεις ηλιακών και τοποθετήσεις, κάτοχος διπλώματος οδή...
εργοδηγοί από ΤΕΙ και τεχνίτες
ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ από ΤΕΙ και τεχνίτες ζητούνται για υδραυλικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις, εντός και εκτός Αθηνών, βιογραφικά στο...
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
ΤΕΧΝΙΤΕΣ και βοηθοί υδραυλικοί ζητούνται από εταιρεία μηχανολογικών εγκαταστάσεων για πλήρη απασχόληση, αποστολή βιογραφικών στ...
Τεχνίτης και βοηθός υδραυλικού
ΤΕΧΝΙΤΗΣ και βοηθός υδραυλικού ζητείται από συνεργείο υδραυλικών στη Νέα Φιλαδέλφεια, για εργασίες εντός Αττικής
Θερμοϋδραυλικοί
ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΟΙ με εμπειρία ως μάστορες σε δίκτυα θέρμανσης και φυσικού αερίου, όχι βοηθοί, 28-45 ετών, Έλληνες, απαραίτητη άδε...
Τεχνίτης και βοηθος
ΤΕΧΝΙΤΗΣ και βοηθός υδραυλικού ζητούνται από εταιρεία υδραυλικών εφαρμογών στον Γκάζι - Κεραμικός ( πλησίον μετρό Κεραμικού ), ...
ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ εγκαταστάσεων θέρμανσης και αερίου, με 2ετή τουλάχιστον εμπειρία, έως 45 ετών, για μόνιμη απασχόληση. Δίδεται ασφάλε...