3 αγγελίες με τα κριτήρια που έχετε επιλέξει 3 αγγελίες
Καθηγήτριες Καλλιτεχνικών
ΝΕΑ
ΚΑΘΗΓΉΤΡΙΕΣ Ζωγραφικής, Θεάτρου και Μουσικοκινητικης (Σύστημα Orff)ζητούνται από σχολή στην Αργυρούπολη. Στείλτε πλήρες βιογραφ...
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
ΝΕΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ζωγραφικής, κοσμήματος, πλεξίματος ζητούνται από καλλιτεχνικό εργαστήρι στο Χαλάνδρι. Απαραίτητη η προϋπηρεσία στη δι...
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΝΕΑ
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ καθηγητής για προετοιμασία υποψηφίων για εξετάσεις Καλών Τεχνών, Αρχιτεκτονικής, αλλά και για καλλιτεχνικά σχολεία...