2 αγγελίες με τα κριτήρια που έχετε επιλέξει 2 αγγελίες
Ηθοποιος μοντελο
ΝΕΑ
ΗΘΟΠΟΙΟΣ μοντελο, τιμή 5.000€, συζητήσιμη, 10:00-15:00
Ατομα
ΑΤΟΜΑ ζητούνται για θεατρική παράσταση, κα Ελενα Τσίγκα