2 αγγελίες με τα κριτήρια που έχετε επιλέξει 2 αγγελίες
Τεχνικός ανελκυστήρων
ΤΕΧΝΙΚΗ εταιρεία ανελκυστήρων ζητεί τεχνικό ανελκυστήρων, για Χαλκίδα, Αυλώνα, Οινόφυτα και Σχηματάρι, καθώς και για το κεντρικ...
Τεχνικός ανελκυστήρων
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ή ηλεκτρολόγος με τουλάχιστον άδεια βοηθού ηλεκτρολόγου Δ΄ειδικότητας. Άτομα χωρίς άδεια αλλά με προϋπηρεσία στους ...