1 αγγελίες με τα κριτήρια που έχετε επιλέξει 1 αγγελίες
Ταξινόμηση ανα
Κατηγορίες
Διάφορες Υπηρεσίες - Ειδικότητες
Περιοχή
Μοσχάτο
Υπάλληλος για πλυντήριο
ΝΕΑ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται για πλυντήριο στο Μοσχάτο, να γνωρίζει πλύσιμο αυτοκινήτων και να είναι κάτοχος διπλώματος αυτοκινήτου