2 αγγελίες με τα κριτήρια που έχετε επιλέξει 2 αγγελίες
Ταξινόμηση ανα
Κατηγορίες
Διάφορες Υπηρεσίες - Ειδικότητες
Ειδικότητες
Άλλες Ειδικότητες (Διάφορες Υπηρεσίες - Ειδικότητες)
Περιοχή
Περιστέρι
ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΉ ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΜΕ ΈΔΡΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΈΡΙ ΖΗΤΕΊ ΚΟΠΈΛΑ ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΈΧΩΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΊΟΥ., 09:00-17:00
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΟΠΑΠ
ΚΥΡΙΟΣ ηλικίας απο 21 εως 40 χρόνων για πλήρη απασχόληση σε κεντρικό πρακτορείο ΟΠΑΠ στο Περιστέρι. Ικανοποιητικός μισθός και π...