1 αγγελίες με τα κριτήρια που έχετε επιλέξει 1 αγγελίες
Ταξινόμηση ανα
Κατηγορίες
Διάφορες Υπηρεσίες - Ειδικότητες
Ειδικότητες
Άλλες Ειδικότητες (Διάφορες Υπηρεσίες - Ειδικότητες)
Περιοχή
Άγιος Δημήτριος
ΠΛΥΝΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΝΕΑ
ΖΗΤΕΊΤΑΙ από εταιρεία πώλησης αυτοκινήτων πλύντης για άμεση πρόσληψη στο τμήμα περιποίησης των αυτοκινήτων. Μισθός ικανοποιητικ...