1 αγγελίες με τα κριτήρια που έχετε επιλέξει 1 αγγελίες
Ταξινόμηση ανα
Κατηγορίες
Διάφορες Υπηρεσίες - Ειδικότητες
Ειδικότητες
Άλλες Ειδικότητες (Διάφορες Υπηρεσίες - Ειδικότητες)
Περιοχή
Λυκόβρυση
Κοπέλα 23 - 40 ετών
ΚΟΠΕΛΑ 23 - 40 ετών ζητείται για πρακτορείο ΠΡΟΠΟ, full time εργασία, περιοχή Λυκόβρυση-Πεύκη, εμπειρία όχι απαραίτητη, απογευμ...