3 αγγελίες με τα κριτήρια που έχετε επιλέξει 3 αγγελίες
Ταξινόμηση ανα
Κατηγορίες
Διάφορες Υπηρεσίες - Ειδικότητες
Ειδικότητες
Άλλες Ειδικότητες (Διάφορες Υπηρεσίες - Ειδικότητες)
Περιοχή
Υπόλοιπο Πειραιά
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΝΕΑ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ αυτοκινήτων ενδιαφέρεται να προσλάβει μηχανικό αυτοκινήτων με πολυετή προϋπηρεσία, 09:00-21:00
Διάφορες ειδικότητες
  ΖΗΤΟΎΝΤΑΙ  άτομα  με  άρτια  γνώση  ξένων  γλωσσών  Λιθουανικά , Urdu , Εβραϊκά , Αγγλικά, Γαλλικά , Γερμανικά , Ρώσικα.  Εξα...
Υπάλληλος
ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ ζητείται σε εταιρεία με είδη υγιεινής anthie1987@hotmail.com