2 αγγελίες με τα κριτήρια που έχετε επιλέξει 2 αγγελίες
Ταξινόμηση ανα
Κατηγορίες
Καλλιτεχνικά - ΜΜΕ - Εκδόσεις
Ειδικότητες
Άλλες Ειδικότητες Καλλιτεχνικών - ΜΜΕ - Εκδόσεων
Cameramen pranks, ρεπορτάζ, γενικές λήψεις
ΝΕΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με η χωρίς εμπειρία, που να έχει την ικανότητα να τραβάει λήψεις χωρίς να γίνετε αντιληπτό. Οι λήψεις θα αφορούν...
Special finishes
ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιθυμεί να εκδηλώσει το ενδιαφέρον για τη στελέχωση του δημιουργικού τμήματος της, που ασχολείται με την ειδική επεξε...