97 αγγελίες με τα κριτήρια που έχετε επιλέξει 97 αγγελίες
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
ΝΕΑ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις Δ.Ε.Π. ως εξής: ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝ...
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
ΝΕΑ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις Δ.Ε.Π. ως εξής: ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛ...
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
ΝΕΑ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. προκηρύσσει...
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
ΝΕΑ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (ΤΑΤΜ) της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελ...
Εθνικό Κέντρο Ερευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
ΝΕΑ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» Προκηρύσσεται η πλήρωση της θέσης του Διευθυντή του Εθνικού Κέντρου Έρευνα...
Ιδρυμα Τεχνολογίας και Ερευνας (ΙΤΕ) - Ινστιτούτο Πληροφορικής
ΝΕΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το Ιδρυμα Τεχνολογίας και Ερευνας (ΙΤΕ) - Ινστιτούτο Πληροφορική...
Ιδρυμα Τεχνολογίας και Ερευνας (ΙΤΕ) - Ινστιτούτο Αστροφυσικής
ΝΕΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΣ Το Ιδρυμα Τεχνολογίας και Ερευνας (ΙΤΕ) - Ινστιτούτο Αστροφυσική...
Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ
ΝΕΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, προκηρύσσει μία (1) θέση Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα Β' ή Γ' Βαθμ...
Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ
ΝΕΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, προκηρύσσει μία (1) θέση Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα Β' ή Γ' Βαθμ...
Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ
ΝΕΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, προκηρύσσει μία (1) θέση Ερευνητού Β' Βαθμίδας, στο Τμήμα Μικροβιολογ...
Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ
ΝΕΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, προκηρύσσει μία (1) θέση Ερευνητού Β' Βαθμίδας, στο Τμήμα Μικροβιολογ...
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
ΝΕΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, προκηρύσσει θέσεις για την απασχόληση: Α) Ακαδημαϊκών υποτρόφων για το χειμερ...
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
ΝΕΑ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Προκηρύσσονται δύο (2) θέσεις Καθηγητών ως εξής: ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Ε...
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
ΝΕΑ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Προκηρύσσεται μία (1) θέση Καθηγητή ως εξής: ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ (Ακαδημίας...
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
ΝΕΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πα...
Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.
ΝΕΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Προκηρύσσεται η πρόσληψη ενός (1) ατόμουμε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισ...
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ»
ΝΕΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ» Προκηρύσσεται η πλήρωση των παρακάτω θέσεων ειδικευμένων ιατρών του...
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Η Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (ΣΑΤΜ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Εργαστήριο Γε...
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αποφάσισε την πρόσληψη διδασκόντων μ...
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ καλεί τους Διπλωματούχους Μηχανικο...