104 αγγελίες με τα κριτήρια που έχετε επιλέξει
Πανεπιστήμιο Πατρών
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών προσκαλεί υποψή...
Πολυτεχνείο Κρήτης
ΝΕΑ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Προκηρύσσεται μία (1) θέση ΔΕΠ, ως εξής: ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Αναπλη...
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών
ΝΕΑ
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Προκηρύσσεται η πλήρωση μίας (1) θέσης Καθηγητή, ως εξής: ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ...
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών
ΝΕΑ
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Προκηρύσσεται η πλήρωση μίας (1) θέσης Καθηγητή, ως εξής: ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ...
Σχολή Εθνικής Αμυνας
ΝΕΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Προκηρύσσεται η πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στη Σχο...
Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων
ΝΕΑ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ Προκηρύσσεται η πλήρωση επτά (7) θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) και τεσσάρων (4) θέ...
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
ΝΕΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις ΔΕΠ, ως εξής: ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜ...
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
ΝΕΑ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκ...
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
ΝΕΑ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακοινώνει τ...
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
ΝΕΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Τα Τμήματα: Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Παιδαγωγικό ...
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
ΝΕΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Το πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη» του Πανεπισ...
Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»
ΝΕΑ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΑΘΗΝΑ» Προκηρύσσεται η πλήρωση των παρακάτω θέσεων Ερευνητών ως εξής: - Μία (1) θέση Ερευνητή Β' με γνωστικό...
Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»
ΝΕΑ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΑΘΗΝΑ» Προκηρύσσεται η πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή του «ΑΘΗΝΑ» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας σ...
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
ΝΕΑ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Η Πρυτανεία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου γνωστοποιεί ότι θα χορηγηθεί το βραβείο «ΑΝΔΡΕΑ ΠΛΟΥ...
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
ΝΕΑ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Η Πρυτανεία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου γνωστοποιεί ότι χορηγείται η υποτροφία στη Μνήμη του...
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
ΝΕΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής προσκαλεί υποψηφίους ...
Πανεπιστήμιο Πατρών
ΝΕΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών ανακοινώνει την έναρξη διαδικασίας επιλογής δέκα (10) μ...
Πανεπιστήμιο Πατρών
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Κατανεμημέν...
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική»...
Πανεπιστήμιο Πατρών
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών προκηρύσσει, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 (χειμεριν...