Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Διάφορα Δημόσιος Τομέας
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ


Η Πρυτανεία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου γνωστοποιεί ότι θα χορηγηθεί το βραβείο «ΑΝΔΡΕΑ ΠΛΟΥΜΙΣΤΟΥ» σε διπλωματούχο της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ έτους 2019 με τα εξής κριτήρια:
- να είναι Έλληνας το γένος και την υπηκοότητα
- να είναι οικονομικά αδύναμος
- να συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο βαθμό από τους αποφοιτήσαντες της Σχολής του και
- να διακρίνεται για το ήθος του.


Το ποσό του βραβείου ανέρχεται στα 3.000€.


Οι υποψήφιοι πρέπει έως και τις 9-7-2020 να υποβάλουν ηλεκτρονικά στο protokollo@central.ntua.gr τα απαραίτητα παραστατικά.


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας: τηλ. 210/7721356, 210/7721951, loupaki@mail.ntua.gr & balabani@central.ntua.gr
Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 26 Μαΐου 2020
Επισκέψεις: 270
Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 26 Μαΐου 2020
Επισκέψεις: 270