Βοηθός εκτυπωτικής γραμμής
ΜΜΕ - Εκδόσεις
ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ: Βοηθός Εκτυπωτικής γραμμής


ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ: Προϊστάμενο Μεταλλοτυπίας/Διευθυντή Παραγωγής


Καθήκοντα
 • Προετοιμασία των εργασιών προς εκτύπωση (έλεγχος ύπαρξης των απαραίτητων μεταφορών, μελανιών κ.λπ.) με βάση το πρόγραμμα εργασιών και σε συνεργασία με τον υπευθυνο της γραμμής
 • Βασικές λειτουργίες της γραμμής (Φόρτωση μεταφορών, μελανιών, πλύσιμο κ.λπ.)
 • Ελεγχος και τήρηση των προδιαγραφών των εργασιών σε συνεργασία με τον υπεύθυνο της γραμμής
 • Εργασίες περιοδικής συντήρησης της γραμμής σε συνεργασία με τον υπεύθυνο της γραμμής
 • Τήρηση όλων των εταιρικών κανόνων λειτουργίας
 • Συνεργασία με τον υπεύθυνο της γραμμής για την ομαλή λειτουργία της γραμμής


Χαρακτηριστικά υποψηφίων
 • Γνώση της εκτύπωσης offset
 • Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Ομαδικό πνεύμα και υπευθυνότητα
 • Δυνατότητα απασχόλησης σε βάρδιες
 • Κάτοικος ευρύτερης περιοχής, έδρας εργοστασίου


Επιθυμητά χαρακτηριστικά
 • Απόφοιτος σχολής γραφικών τεχνών ή τεχνικής σχολής
 • Προϋπηρεσία σε Roland 900 ή 700


Τα βιογραφικά να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση sofia.petroleka@silganmp.com
Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 22 Μαΐου 2020
Επισκέψεις: 812
Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 22 Μαΐου 2020
Επισκέψεις: 812